XIX Zlot Turystyczny szlakiem gen. Józefa Bema – zdjęcia Waldemar Czuba