XVIII Zlot Turystyczny szlakiem gen. Józefa Bema – zdjęcia Waldemara Czuby